Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00102
Témakör: 
Gépjárművel kapcsolatos ügyek
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Tájékoztatás
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 53. § (3)bekezdés b) pont -c) pont, 58. §, 59 §.; Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló, 276/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdés b) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása, valamint az egyedileg előállított rendszámtábla.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58.-59. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A járási (fővárosi kerületi) hivatala ( közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Jármű tulajdonosa, üzembentartója (amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a jármű üzemben tartója, a rendszámtábla csak a jármű tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhető fel a járműre)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 58-59. §
Kizáró okok  (további információ) 
A kérelem nem felel meg a jogszabályi előírásoknak; az egyedileg előállított rendszámtábla közerkölcsbe vagy jogszabályba ütközik, valamint a 0 számjegy önállóan szerepel. Nem engedélyezhető 4 betűjelből és 2 számjegyből álló egyedileg előállított rendszámtábla legyártása iránti kérelem, ha a kiválasztott rendszám 4 betűjel karaktere közül az első karakter S vagy R betűjel..
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58. § (10) bekezdés; 59. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van személyesen vagy meghatalmazott útján történő eljárásra
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Kérelem benyújtása a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ügyfélszolgálatán történik. Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatását a Hivatal, a sorozatban előállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 1. §; 58. § (3) bekezdés; A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 3. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem (KOZLF00014), Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése (OKMIR00065), Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról (OKMIR00064)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása (a továbbiakban: egyénileg kiválasztott rendszámtábla), továbbá – ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik – a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata (a továbbiakban: egyedileg előállított rendszámtábla). Az egyedileg előállított rendszámtábla esetében a 0 számjegy önállóan nem alkalmazható.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 58. §
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nem megoldott
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A) A kérelemhez csatolni kell:
1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén
a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,
b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 19. melléklet V.
Eljárási költségek  (további információ) 
Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112.450 Ft; Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435.000 Ft
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 4. §, 5. §, 2 sz. melléklet 5-6. pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58. §, 59. §; és a 19. melléklet V.; A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 4. §, 5. §, 2 számú mellékle 5. 6. pont. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 1. §
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58. §, 59. §; és a 19. melléklet V.; A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 4. §, 5. §, 2 számú mellékle 5. 6. pont. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 1. §
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása (a továbbiakban: egyénileg kiválasztott rendszámtábla), továbbá – ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik – a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata (a továbbiakban: egyedileg előállított rendszámtábla). Az egyedileg előállított rendszámtábla esetében a 0 számjegy önállóan nem alkalmazható. A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ)