Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése

Törzsadatok
Kódszám: 
NEPEG00025
Témakör: 
Ifjúságvédelem
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A jelenlegi jogi szabályozás szerint a tanuló ifjúság táboroztatása bejelentés köteles tevékenység, amely a 3-18 éves korosztály üdültetését, táboroztatását, szervezett foglalkoztatását jelenti. A bejelentést a tábor, illetve üdülő megnyitása előtt legalább 6 héttel kell írásban megtennie a tábor szervezőjének a tábor helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézetéhez. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, a táborozásban részvevők számát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. § (1 ) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Az ügy indítására jogosult: a táborszervező (természetes személy, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, egyház, stb.)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. § (1 ) bekezdés, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés és 40. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy NEM érinti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM, az adott ügyben a bejelentést az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézetéhez továbbítani kell
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. § (1 )-(2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
ritkán: NEPEG00022 Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés
Ügyintézési határidő  (további információ) 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 33.§ (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők számának megjelölését írja elő a jogszabály (a gyakorlatban azonban a bejelentés során az alábbi adatokat nyújtják be: a tábort szervező adatai ( név, cím, természetes személynél lakcím, elérhetőség, ; a tábor adatai: típusa, neve, létesítmény/szálláshely neve, címe, és a táborozásban résztvevők száma.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. § (1 )-(2) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Egyéb dokumentum becsatolását a jogszabály nem írja elő.
Eljárási költségek  (további információ) 
A bejelentéshez kapcsolódóan eljárási díj, fizetési kötelezettség nincs megállapítva
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 1. §, 2. §, 4. § (2) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja; az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, 1. §, 4. §; a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 1. §, 2. §, 4. § (2) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja; az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, 1. §, 4. §; a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés;
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
“TÁJÉKOZTATÓ a táboroztatók részére“ a “Kapcsolódó fájlok“ fülbe csatolva
Fogalmak  (további információ) 
Táborozás szervezője: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet, az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség
Kapcsolódó fájlok: 
bejelentőlap
Bejelentés tanuló ifjúság üdültetéséről, táboroztatásáról
nyilatkozat
A gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata a táborozáshoz