Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00089
Témakör: 
Előzetes eredetiségvizsgálat
Élethelyzetek: 
Eredetiségvizsgálat
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és annak eredményét igazoló és tartalmazó hatósági bizonyítványról másolat kiadása (díj ellenében). Ügyfél a járművére előzetes eredetiségvizsgálatot végeztetett el, mely eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány részére már kiadásra (kézbesítésre) került, de ügyfélnek szüksége lenne a hatósági bizonyítványból több példányra, vagy azt elvesztette, nem találja, ezért arról másolatot kér (díj ellenében).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi közreműködők igénybevételével, azonban a hatósági bizonyítvány ellenőrzését, kiadását a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak], valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálata ügyintézőjének feladataként határozza meg a jogszabály, amennyiben az ügyfél hatósági bizonyítvány másolat kiadását kérelmezi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Elsődlegesen a kérelmező (aki az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését kérelmezte, és az arra irányuló kérelmen is szerepel), továbbá a jármű jogszerű tulajdonosa vagy üzembentartója, vagy ezek meghatalmazottja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van meghatalmazott útján történő eljárásra
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
IGEN
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre) OKMIR00088
Ügyintézési határidő  (további információ) 
azonnali
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az elvégzett eredetiségvizsgálat beazonosításához szükséges adatok (a vizsgálat azonosítója, vagy a jármű rendszáma vagy alvázszáma), a kérelmező neve és címe
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NEM
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Be kell mutatni a jármű eredetiségvizsgálatának elvégzéséről szóló igazolást, melyet az eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson kapott az ügyfél. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a jármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát igazoló dokumentum, okirat bemutatása szükséges.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont
Eljárási költségek  (további információ) 
2400.0
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. sz. Melléklet 2. k) pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.( XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pont, 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. b) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.( XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pont, 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának internetes honlapján található: http://www.kekkh.gov.hu/hu/gepjarmu_eredetisegvizsgalat
Fogalmak  (további információ) 
Eredetiségvizsgálat elvégzéséről kiadott igazolás: Az eredetiségvizsgálatot elvégégző Közreműködő (vizsgálóállomás) által kiadott 'Igazolás', mely csupán az eredetiségvizsgálat elvégzését igazolja, de annak eredményét nem. Eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány: az elvégzett eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó közokirat. Eredetiségvizsgálat eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása (kézbesítése, kinyomtatása): A kérelmező (ügyfél) részére az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány tényleges átadása, rendelkezésére bocsátása. Másolat kiadása: Ügyfél részére az elvégzett eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványról másolat kiadása, kiállítása.
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
NEM