Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

Törzsadatok
Kódszám: 
JEGYZ00620
Témakör: 
A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Üzemeltetés
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/A. § (3) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) történő bejelentéssel üzemeltethető. A jegyző a bejelentés alapján a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/A. § (3) bekezdés;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B. § (1) és (3) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B. § (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B. § (2) bekezdés b) pont
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem JEGYZ00621
Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése JEGYZ00622
Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése JEGYZ00623
Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés JEGYZ00617
Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem JEGYZ00613
Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem JEGYZ00609
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
Ügyintézési határidő  (további információ) 
15 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
a.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése
b.) a fenntartó neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
c.) a fenntartó cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma,
d.) az üzemeltető neve, címe, székhelye,
e.) elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
f.) a helyi termelői piac címe, helyrajzi száma,
g.) a területhasználatának jogcíme,
h.) a piac nyitvatartási ideje.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B. § (2) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eljárási költségek  (további információ) 
3000 Ft illeték (általános tételű eljárási illeték). Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés 73. § (1)-(2) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pont, 19. pont, 6/A. § (3) bekezdés, 6/G. § c) pont; b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) e)-f) pont, 1. § (3) bekezdés, 2. § (1)-(2) bekezdés, 4/B. §, 4/C. §, 5. § (3) bekezdés, 6. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
f.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63. § (2) bekezdés 2. pont, 67. § (2) bekezdés, 110. § (11) bekezdés.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pont, 19. pont, 6/A. § (3) bekezdés, 6/G. § c) pont; b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) e)-f) pont, 1. § (3) bekezdés, 2. § (1)-(2) bekezdés, 4/B. §, 4/C. §, 5. § (3) bekezdés, 6. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
f.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63. § (2) bekezdés 2. pont, 67. § (2) bekezdés, 110. § (11) bekezdés.
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
a.) piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
b.) helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;
c.) fenntartó: a piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
d.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;
e.) bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. és 19. pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont;
c.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63. § (2) bekezdés 2. pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
bejelentőlap
Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése