Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
FOLDH00068
Témakör: 
Földmérés és térképészet
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény , 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet , 15/A. § (1)
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott térképmásolat készítése hiteles vagy nem hiteles formában.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény , 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 15/A. § (1)

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet,

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Járási Hivatal Járási Földhivatala
Budapesti 1. Számú Földhivatal
Budapesti 2. Számú Földhivatal
földhivatali kirendeltségek
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földhivatalokról , a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Bárki igényelhet térképmásolatot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §
Kizáró okok  (további információ) 
Nincs kizáró ok.
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Bárki igényelhet térképmásolatot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 68/A. § (3)-(4), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:166. § (3)

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Igen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.évi XLVI. törvény

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM,

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem - FOLDH00027.
Földhasználati bejelentés - FOLDH00058.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI. törvény 4.§.68-69.§.,

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 112.§.,

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/A-25/F pontja,

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm.rend
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Az általános ügyintézési határidő 8 nap postai úton előterjesztett kérelem esetén.
Ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított nyolc napon túl teljesíti, az adatszolgáltató a befizetéstől számított harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM, 5.§. (3) bekezdés,


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az igénylő adatai: neve, címe/székhelye, személyazonosítő okmány neve, száma, statisztikai azonosító számjel cég esetében, költségviselő adatai , ha más mint az igénylő: neve, címe/székhelye, statisztikai azonosító számjele, igényelt adatok: az érintett ingatlanok felsorolását amelyről a térképet kérik, település, fekvés, helyrajzi szám, darabszám, adatigénylés célja, szemle vagy teljes, hitelesítve vagy hitelesítés nélkül, dijmentesség igazolása, dátum, kérelmező aláírása, átvevő aláírása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 29. számú melléklete
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Az adatszolgáltatási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás lehetséges, de az elektronikus ügyintézés kizárt. Ügyfélkapun keresztül nem hiteles térképmásolat igénylése lehetséges.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A kérelemhez nem kell csatolni egyéb dokumentumot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 29. számú melléklete
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke hiteles térképmásolat esetén 3000.- , a nem hiteles térképmásolat során pedig 2400.- forint. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. A hitelesítési záradékkal ellátott és kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 50%-ának megfizetése ellenében ismételten hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott. Hitelesítés nélkül kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 70%-ának megfizetése ellenében hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM, 5.§. 10.§. 1. számú melléklet
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 11.§, 16.§, 8.§, 4. § (6) bekezdés, 5. §
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10.§ (2) - (4) bekezdés, 5.§, 1. számú melléklet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (6) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 29. számú melléklete
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 4.§., 7.§, 12. § és a rendelet melléklete,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) , 102. § (1) , 99. § (1), 116. §
A földhivatalokról , a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Korm. Rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. Rend. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 11.§, 16.§, 8.§, 4. § (6) bekezdés, 5. §
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10.§ (2) - (4) bekezdés, 5.§, 1. számú melléklet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (6) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 29. számú melléklete
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 4.§., 7.§, 12. § és a rendelet melléklete,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) , 102. § (1) , 99. § (1), 116. §
A földhivatalokról , a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Korm. Rendelet
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. Rend. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75.§
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nem áll rendelkezésre ügyféltájékoztató.
Fogalmak  (további információ) 
földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási és belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok
Hiteles térképmásolat: hitelesített adat igénylése esetén az adatszolgáltató záradékban igazolja, hogy a kiadott adat a kiadást megelőző napig megegyezik a nyilvántartott állapottal
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 11. § (1) bekezdés, A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM, együttes rendelet 10.§ (2) bekezdés,
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://www.takarnet.hu/
www.foldhivatal.hu
Kapcsolódó fájlok: 
megrendelő
TÉRKÉPMÁSOLAT MEGRENDELŐ