Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00073
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. r endelet 58. § (4) bekezdés, 75. § (4) bekezdés, 56. § (2)
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el, ebben az esetben átrendszámozással új rendszám kerül a járműre. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása szintén nem engedélyezhető, a járművet ebben az esetben is át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető, ilyenkor szintén átrendszámozásra kerül sor.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58. § (4) bekezdés, 75. § (4) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követően a járműre első forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármű esetében átrendszámozással kerül a járműre. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el, ebben az esetben átrendszámozással új rendszám kerül a járműre. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása szintén nem engedélyezhető, a járművet ebben az esetben is át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető, ilyenkor szintén átrendszámozásra kerül sor. A gépjármű átrendszámozását igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében az ügyfél az eddig leírtakon túl is kérheti, indokolás nélkül.
Kizáró okok  (további információ) 
Nincs kizáró ok.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58. § (4) bekezdés, 75. § (4) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Meghatalmazott is eljárhat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv 40. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Amennyiben van rendszámtábla raktáron, az ügy helyben intézhető. Ha a rendszámtábla azonnali kiadása valamilyen okból nem lehetséges, akkor az érdemi határozatot a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kell meghozni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 33. § (1)
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem OKMIR00074
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. Rendelet
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Amennyiben van rendszámtábla raktáron, az ügy azonnal elintézhető. Ha a rendszám azonnali kiadása valamilyen okból nem lehetséges, akkor az érdemi határozatot a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kell meghozni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény. 33. § (1)
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
az ügyfél-azonosító okmánya
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. B)
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet50. §, 58. § (4) bekezdés, 75. § (4) bekezdés, 56. § (2)
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
a) az előző rendszámtábla, illetve forgalmi engedély,
b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolás.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rrendelet19. melléklet V. A) 1. pont.
Eljárási költségek  (további információ) 
Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450.-
Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000.-
Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
1.1. 1 pár rendszámtábla 8 500.-
1.2. 1 db rendszámtábla 5 500.-
Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)
2.1. 1 pár rendszámtábla 13 000.-
2.2. 1 db rendszámtábla 8 500.-
forgalmi engedély illetéke 6000.-
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 1., 2., 5., 6., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés.a), b) pont, 58. §, 75. § (4) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 53. §, 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 19. melléklet V. A), B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés., 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 1., 2, 5., 6.., Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont, 29. § (2) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés.a), b) pont, 58. §, 75. § (4) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 53. §, 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 19. melléklet V. A), B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés., 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 1., 2, 5., 6.., Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 2. alpont, 29. § (2) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Ügyféltájékoztató nem létezik.
Fogalmak  (további információ) 
Rendszámtábla: A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik. A sorozatban előállított rendszámtábla: kiadására kerül sor, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelből és három számjegyből áll. Az ilyen típusú rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát. A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása. Egyedileg előállított rendszámtábla: ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik - a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható. Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosított más járművére a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) engedélyével átszerelheti. A rendszám egyéni jellegéről a jogosított lemondhat, ilyenkor a rendszám sorozatban előállított rendszámmá válik és követi a járművet. A rendszám egyedi jellege viszont nem szűntethető meg.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58. §, 53. § (1)
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 50. §, 58. § (4) bekezdés, 75. § (4) bekezdés, 56. § (2)