Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00101
Témakör: 
Gépjárművel kapcsolatos ügyek
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 116.§ (1) bekezdés d) pont és (2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Engedélyezési eljárás: Azon járművek egyedi azonosító jellel (a régi, de máig használatos kifejezés szerint “hatósági alvázszámmal“) történő utólagos ellátása vonatkozásában, melynek egyedi azonosító jelét (alvázszámát) bűncselekmény útján megváltoztatták. A megváltoztatás alatt minden elkövetési magatartás értendő, az eltávolítás, át- vagy felülütés, kivágás, másik járműbe beillesztés, szándékosan azonosíthatatlanná tétel (kicsiszolás, kiköszörülés), stb. Az engedélyezést követően fizikálisan a közlekedési hatóság (kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei) üti be az egyedi azonosítót (alvázszámot) a járműbe.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 116.§ (1) bekezdés d) pont és (2) bekezdés ; A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 347. § (1) bekezdés a) pont
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 116. § (1) bekezdés d) és (2) bekezdése, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése
Jogosultak köre  (további információ) 
A jármű jogszerű tulajdonosa, üzembentartója vagy birtokosa
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van meghatalmazott útján történő eljárásra
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
A kérelem benyújtható (leadható) az ügyfélszolgálaton, de az ügyintézés nem ott történik, a kérelmet továbbítani szükséges a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38. és 38/A. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap (Általános ügyintézési határidő); ebbe a határidőbe nem számít be a hiánypótlás időtartama, illetve a tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok beszerzésére irányuló belföldi jogsegély időtartama.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az ügyintézéshez becsatolandó dokumentumokon túlmenően (lehetőség szerint) az ügyfél elérhetőségei: telefonszáma, esetleg e-mail címe.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. §
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eredetben: Az ügyfél kérelme a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátás engedélyezésére. Másolatban: Ügyfélképesség igazolása: a jármű tulajdonjogának, üzembentartói jogának, vagy jogszerű birtoklásának igazolása; A jármű azonosító jelének bűncselekmény útján történő megváltoztatását igazoló bírósági ítélet, ügyészségi döntés, vagy a nyomozást lezáró rendőrségi határozat (a jármű lefoglalását megszüntető határozat nem elegendő!); Az eljárás szolgáltatási díjának (2300 forint) befizetését igazoló csekk feladóvevénye; Amennyiben a kérelmező ügyfél jogi személy, akkor az ügyintézésre jogosult képviselő aláírását tartalmazó aláírási címpéldány; Amennyiben rendelkezésre áll, akkor a jűrmű azonosító jelének megváltoztatását igazoló (tartalmazó) igazságügyi szakértői vélemény; Amennyiben a járműre végeztek olyan eredetiségvizsgálatot, mely során a jármű alvázszámának jogellenes külső megváltoztatása megállapításra került, akkor az ezt tartalmazó hatósági bizonyítvány.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 50. §
Eljárási költségek  (további információ) 
2300 Ft igazgatási szolgáltatási díj
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. számú Melléklet 2. h) pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § (1), 32.-33. §, 51. §, 71-74. §, 78. § (1), (4)-(5), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 153. §, 157. § (1); A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4.§ (1) d); A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (2) c) és (4), 9. § (1) és (3); A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. § (1) d) és (2) a); A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) b), 3. § (1), 4. § a), 1. számú melléklet 2. h) pont
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § (1), 32.-33. §, 51. §, 71-74. §, 78. § (1), (4)-(5), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 153. §, 157. § (1); A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4.§ (1) d); A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (2) c) és (4), 9. § (1) és (3); A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. § (1) d) és (2) a); A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) b), 3. § (1), 4. § a), 1. számú melléklet 2. h) pont
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
Jármű egyedi azonosító jele: jelen eljárás szempontjából kizárólag a jármű alvázszáma; Jármű egyedi azonosító jellel történő utóagos ellátása: a köznyelvben “hatósági alvázszám“ beütése; Jármű azonosító jelének külső jogellenes erő hatására történő megváltoztatása: minden elkövetési magatartás értendő, az eltávolítás, át- vagy felülütés, kivágás, másik járműbe beillesztés, szándékosan azonosíthatatlanná tétel (kicsiszolás, kiköszörülés), stb. A jármű azonosító jelének külső, de nem jogellenes megváltozása: az alvázszám természetes erő (pl. korrózió) miatti megváltozása vagy azonosíthatatlanná válása, avagy a roncsolódás, rongálódás (pl. balesetes sérülés, szakszerűtlen javítás, stb.) miatti megváltozás; Jármű azonosító jellel történő utóagos ellátásra irányuló engedélyezési eljárás: a Hivatal által lefolytatott közlekedési igazgatási hatósági eljárás; Jármű azonosító jellel történő ellátás (a hatósági alvázszám tényleges beütése): a Magyei (Fővárosi) Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei végzik el a hatósági alvázszám beütését a Hivatal engedélye alapján;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 116.§ (1) bekezdés d) pont és (2) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
KÉRELEM jármű azonosító jellel (hatósági alvázszámmal) történő utólagos ellátás engedélyezésére