Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00071
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az ügyfél kérelme alapján, amennyiben az átmeneti kivonás okát az ügyfél okirattal igazolta, a hatóság a jármű forgalomból történő átmeneti kivonását járműnyilvántartásba bejegyzi, a hatósági jelzést visszavonja, a rendelkezésre álló törzskönyvet és forgalmi engedélyt érvénytelenítve visszaadja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
Jogosultak köre  (további információ) 
A jármű tulajdonosa
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. §
Kizáró okok  (további információ) 
A jármű tulajdonosa nem tudja okirattal igazolni az átmeneti kivonásra vonatkozó kérelmében megjelölt indokot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 109. § (1), 19. melléklet IV.4.C)
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Képviselet lehetséges
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Azonnali döntés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról OKMIR00064
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a hatóság azonnal bejegyzi a forgalomból történő átmeneti kivonást a járműnyilvántartásba.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1)
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. 4. B)
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A kérelemhez csatolni kell:
- a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,
- a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

Az indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,
b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,
e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. 4. A), C)
Eljárási költségek  (további információ) 
A forgalomból történő átmeneti kivonás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1), 9., §, 16-21. §, 33. § (1) b);
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5); 33. §, 82. §, 86. § (4), 98. § (1), 99. § (1); 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 109. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1), 9., §, 16-21. §, 33. § (1) b);
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5); 33. §, 82. §, 86. § (4), 98. § (1), 99. § (1); 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 109. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Kérelem jármű átmeneti kivonásához
Kérelem
KÉRELEM Járműigazgatási ügy intézéséhez