Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása.

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00083
Témakör: 
Hivatalból induló ügyek
Ügyintézési szint (további információ) 
Hivatalból induló eljárások
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 109. § és a 19. melléklet IV. 4. pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 109. §-ban meghatározott esetekben az ügyfél okirattal igazolt kérelmére, a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 109. § és a 19. melléklet IV. 4. pont; A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 3. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A járási (fővárosi kerületi) hivatala ( közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §; a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Jármű tulajdonosa: 4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:
a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,
b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
d) az ügyfél-azonosító okmányt.
C) A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:
a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,
b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,
e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 109. §, 19. melléklet
Kizáró okok  (további információ) 
A kérelem nem felel meg a jogszabályi előírásoknak
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 19. melléklet
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van személyesen vagy meghatalmazott útján történő eljárásra
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
IGEN, amennyiben valamennyi megjelölt feltételt teljesít.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 109. §, 19. melléklet
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
nincs
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:
a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,
b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.
B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
d) az ügyfél-azonosító okmányt.
C) A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:
a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,
b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,
c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,
e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 19.melléklet IV. 4. pont
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
a rendszámtábla, kivéve az eltulajdonítás esetét; a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 109. §; és a rendelet 19. melléklete IV. 4. pont
Eljárási költségek  (további információ) 
A forgalomból kérelemre történő átmeneti kivonás közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díja 2300 Ft
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 1 sz. melléklet 2. f) pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § h) pont 14. §; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 109. § és a 19. melléklet IV. 4. pont; A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. sz. melléklet; A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 1. §
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § h) pont 14. §; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 109. § és a 19. melléklet IV. 4. pont; A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. sz. melléklet; A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés; A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 1. §
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nincs
Fogalmak  (további információ) 
Az átmeneti kivonás 10 évre szól, azután végleg kivonásra kerül a jármű.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 109. § (4) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
nincs