Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00072
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. § (1)
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A jármű forgalomból történő végleges kivonása a tulajdonos kérelme alapján a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján; egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. § (1)
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
Jogosultak köre  (további információ) 
A jármű tulajdonosa
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 110. § (1)
Kizáró okok  (további információ) 
Az ügyfél kérelméhez nem csatolja a rendszámtáblát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 110. (1) § és 19. melléklet IV. 2
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Képviselet lehetséges
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Azonnali döntés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra,ügyfél által benyújtott kérelem alapján a járművet forgalomból kivonja a hatóság, ennek tényét a járműnyilvántartásba bejegyzi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1)
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén:
- az ügyfél-azonosító okmányt
- és az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn:
- a jármű forgalmi engedélyét,
- a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. 2., 3.
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (5) b)
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A kérelem benyújtásakor be kell csatolni:
A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén:
- a bontási átvételi igazolást,
- a rendszámtáblát,
- a jármű törzskönyvét ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélyét.
Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn: a rendszámtáblát.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. 2., 3.
Eljárási költségek  (további információ) 
A jármű forgalomból történő végleges kivonása esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1), 9. §, 16-21. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. (5), 33. §, 82. §, 86. § (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 110. § (1)-(6);
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1), (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1), 9. §, 16-21. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. (5), 33. §, 82. §, 86. § (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 110. § (1)-(6);
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1), (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.)
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
Bontási átvételi igazolás: Az autó bontó a hulladékká vált gépjármű visszavételét az átvett gépjármű tulajdonosának a „Bontási átvételi igazolás“ kiállításával igazolja.
M1 kategóriájú jármű: személygépkocsi.
N1 kategóriájú jármű: 3.500 kg össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
KÉRELEM Járműigazgatási ügy intézéséhez