Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00075
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A jármű-nyilvántartásba a gépjárművekre vonatkozóan különböző záradékok bejegyzése és törlése, ahol nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani. Pl.: bankok opciós joga, törzskönyvi letét, vontatási adatok, figyelmeztető jelzés engedélyezése, megkülönböztető jelzés engedélyezése, rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám, vagy elektronikus levélcím.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
Jogosultak köre  (további információ) 
A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. §
Kizáró okok  (további információ) 
A záradék bejegyzésének/törlésének alapjául szolgáló tényt nem igazolták.
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Képviselet lehetséges
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Azonnali döntés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) OKMIR00063
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a záradék bejegyzése, vagy törlése azonnal megtörténik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1)
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű forgalmi engedélyét, ha abban a záradék bejegyzésének/törlésének tényét fel kell tüntetni,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. §
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A kérelemhez csatolni kell: A záradék bejegyzésének/törlésének alapjául szolgáló tényt igazoló okiratot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. §
Eljárási költségek  (további információ) 
Záradék bejegyzése és törlése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. g.)
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2. §, 4. § (1), 9., §, 16-21. §, 33. § (1) b);
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5); 33. §, 82. §, 86. § (4); 98. § (1), 99. § (1); 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 90. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1), (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. g.);
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2. §, 4. § (1), 9., §, 16-21. §, 33. § (1) b);
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. § (5); 33. §, 82. §, 86. § (4); 98. § (1), 99. § (1); 102. § (1), 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 15. § (3a);
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1), 90. §;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1), (3);
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. g.);
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
Megkülönböztető jelzést adó készülék: megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülék a gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil), villogó kék vagy kék-vörös fényjelzést adó berendezés, és a sziréna, vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó berendezés.
Figyelmeztető jelzés: figyelmeztető jelzést adó készülék a járműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil) villogó sárga fényjelzést adó berendezés.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
KÉRELEM Járműigazgatási ügy intézéséhez