Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00084
Témakör: 
Hivatalból induló ügyek
Ügyintézési szint (további információ) 
Hivatalból induló eljárások
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az eljárás az ellenőrző hatóság - rendőrhatóság - értesítése alapján hivatalból indul.
Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha
1. érvénytelen külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel vettek részt a közúti forgalomban.
2. közúti, illetve telephelyi ellenőrzés során az eljáró hatóság megállapítja, hogy a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármű jogellenes használatára került sor,
és azokat az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül megküldi a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakcíme, székhelye, telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.
Az elkövetés helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az 1) pontban meghatározott külföldi hatósági engedélyt és jelzést 30 napon belül határozattal bevonja, és azokat a határozat egy példányával a KEKKH-nak megküldi. A KEKKH viszonosság esetén megküldi azokat a kiadó külföldi hatóságnak.
A közlekedési igazgatási hatóság az 2) pont alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést 30 napon belül határozattal bevonja, a határozatában tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben annak jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű belföldi forgalomba helyezését, a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a KEKKH útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi.
Amennyiben a jármű üzemben tartója vagy a jármű vezetője a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a határozat jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történő közlekedés jogszerűségét, közlekedési igazgatási hatóság a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejűleg a bevonásra irányuló eljárást megszünteti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Az ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala rendelkezik hatáskörrel.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §
Jogosultak köre  (további információ) 
Az eljárás az ellenőrző hatóság - rendőrhatóság - értesítése alapján hivatalból indul.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §
Kizáró okok  (további információ) 
Az eljárás kizárólag hivatalból indulhat, így az ügyfél ügyindítási lehetőséggel nem rendelkezik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az eljárás hivatalból indul, ami az ügyfél, vagy képviselője személyes megjelenését nem feltételezi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az eljárás hivatalból indul, ami az ügyfél személyes megjelenését nem feltételezi. Az ügyben hozott döntés közlésére a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó, általános szabályok szerint kerül sor.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78-81. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33-33/B. §, 65. §
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az eljárás az ellenőrző hatóság - rendőrhatóság - értesítése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez közlendő adatokat nem feltételez.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §,
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az eljárás az ellenőrző hatóság - rendőrhatóság - értesítése alapján hivatalból indul, ami az ügyfél által az ügyintézéshez csatolandó dokumentumokat nem feltételez.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pont,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §
Eljárási költségek  (további információ) 
Tekintettel arra, hogy az eljárás hivatlból indul, az elsőfokú eljárásban illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. § (1) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (KR.),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.),
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.),
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (KEKKH Korm. rendelet)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (KR.),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.),
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.),
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (KEKKH Korm. rendelet)
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
belföldi üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, vagy a tulajdonos által meghatározott, a jármű üzemben tartásának jogát és kötelezettségét gyakorló személy vagy szervezet, akinek/amelynek
- természetes személy üzemben tartó esetében – állampolgárságára tekintet nélkül – a lakóhelye és szokásos tartózkodási helye is, vagy
- nem természetes személy esetében székhelye vagy telephelye
forgalomba helyezés kezdeményezésének minősül: a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétele (közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezhetó)e
okmány bevonása: forgalmi engedély bevonásáról akkor beszélünk, amikor a hatóság határozattal elrendeli a forgalmi engedély bevonását.
közúti közlekedésben való jogszerű részvételt igazoló okirat például: üzemben tartó által tett használati jogosultságot igazoló nyilatkozat, kiküldetést, illetve EU tisztség betöltését, ezen szerveknél munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt igazoló közokirat vagy teljes bizonyító magánokirat
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 18.,25/B. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (1), 97. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 98. §
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.