Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00093
Témakör: 
Gépjárművel kapcsolatos ügyek
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 42. § (7), 55. §, 56. § és a 12. melléklet. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; 7.§ b) pont; 9. § 1) és 2) bekezdés a)-b) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ( közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Jármű tulajdonosa, üzembentartója vagy eljárásra jogosult meghatalmazott illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát és a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot kell bemutatni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 19. melléklet
Kizáró okok  (további információ) 
A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 56. § (2)-(3); (5); (6) bekezdés; 19. melléklet
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
nem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés; 40. § (1), (2) bekezdés; 40/A. §;
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) OKMIR00073
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Általános ügyintézési határidő 21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. Az engedély kiadása, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a Hivatal gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 56. §
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nem megoldott
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés; 19. sz. melléklet
Eljárási költségek  (további információ) 
A regisztrációs matrica gyártásának engedélyezésére vonatkozó közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárási díja 1550 Ft
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 4. §; 5. §; 2. sz. melléklet 11. pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 3-31. § és a 8. melléklet
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§, 3-31. § és a 8. melléklet
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nincs
Fogalmak  (további információ) 
A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a Hivatal gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
nincs