Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

Törzsadatok
Kódszám: 
JEGYZ00707
Témakör: 
Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Rendezvény
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy valamely, az engedélyezési eljárásban érintett szakhatóság jogkörét érinti, úgy az adatmódosításról szóló bejelentésről a jegyző a szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (1)-(3) bekezdés, 2. számú melléklet
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
A zenés táncos rendezvény tartására jogosító engedély jogosultja
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Nem bejegyzett cég; adószámmal, illetve egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező személy, továbbá cselekvőképtelen, illetve az eljárást érintő jogok tekintetében cselekvőképességében korlátozott, vagy az előterjesztésre nem jogosult személy nyújtott be kérelemet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés; 30. § f) pont
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM, meghatalmazott útján is eljárhat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM, továbbítani kell az illetékes jegyzőhöz.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, 7. § (1) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem (JEGYZ00706)

Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről (JEGYZ00708)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés;
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés
Ügyintézési határidő  (további információ) 
20 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, 7. § (2) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem adataiban bekövetkezett változások köre : a kérelem tartalmazza a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét, az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, esetleg az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés;
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az adatokban bekövetkezett változás igazolására szolgáló dokumentum(ok).
Eljárási költségek  (további információ) 
illetékmentes
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 33. (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés, 116. §;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. §, 24. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (3)-(4) bekezdés,4. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (1)-(3) bekezdés, 1. melléklet
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 33. (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés, 116. §;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. §, 24. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 26. pont;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (3)-(4) bekezdés,4. § (1) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (1)-(3) bekezdés, 1. melléklet
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ)