Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

Törzsadatok
Kódszám: 
JEGYZ00708
Témakör: 
Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Rendezvény
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A tevékenység megszüntetését az igazolás (Igazolás a rendezvénytartási engedély kiadásáról) leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Az engedély jogosultja, a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Nem bejegyzett cég; adószámmal, illetve egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező személy, továbbá cselekvőképtelen, illetve az eljárást érintő jogok tekintetében cselekvőképességében korlátozott, vagy az előterjesztésre nem jogosult személy nyújtott be kérelemet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés; 30. § f) pont
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM, meghatalmazott útján is eljárhat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM, továbbítani kell az illetékes jegyzőhöz.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, 7. § (4) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem (JEGYZ00706)

Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése (JEGYZ00707)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés;
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdés
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A jegyző haladéktalanul köteles eljárni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá esetleg az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. Rendezvény adatait.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A zenés, táncos rendezvény tartásáról a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti igazolás
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés, 2. melléklet
Eljárási költségek  (további információ) 
illetékmentes
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés, 116. §;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. §, 28. § b) pont;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 26. pont;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (4)-(5) bekezdés, 1-2. melléklet
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés, 116. §;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. §, 28. § b) pont;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 26. pont;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (4)-(5) bekezdés, 1-2. melléklet
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
Építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ)