Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00074
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § (1)-(2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Akinek gépjárműjének rendszámtáblája elveszett, megsemmisült, megrongálódott, elhasználódott, vagy azt eltulajdonították kezdeményezheti a rendszámtábla pótlását.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § (1)-(2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Akinek gépjárműjének rendszámtáblája elveszett, megsemmisült, megrongálódott, elhasználódott, vagy azt eltulajdonították kezdeményezheti a rendszámtábla pótlását. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhető. A járművet ebben az esetben át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Meghatalmazott is eljárhat. A rendszámtábla utángyártását elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is kezdeményezheti az ügyfél.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv 40. §, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az ügyintézési határidő 21 nap. A rendszámtábla pótlását elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is lehet kezdeményezni. Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással tudja teljesíteni az ügyfél. A rendszámtábla utángyártásáról és a rendszámtábla átvételéről a közlekedési igazgatási hatóság értesíti az ügyfelet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény. 33. § (1)
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) OKMIR00073
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az ügyintézési határidő 21 nap. A rendszámtábla pótlását elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is lehet kezdeményezni. Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással tudja teljesíteni az ügyfél. A rendszámtábla utángyártásáról és a rendszámtábla átvételéről a közlekedési igazgatási hatóság értesíti az ügyfelet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 33. § (1),
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
az ügyfél-azonosító okmánya
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. B)
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Van lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
az elvesztésről, ellopásról, megsemmisülésről, megrongálódásról, elhasználódásról szóló jegyzőkönyv, igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § (12) bekezdés, 19. melléklet V. A) 1.
Eljárási költségek  (további információ) 
Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12 300.-
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 8.
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § , 50. § (1) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 58. §, 53. § (1), 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 19. melléklet V. A), B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 8.,
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § , 50. § (1) bekezdés, 56. § (2) és (6) bekezdés, 58. §, 53. § (1), 1. § (1) bekezdés a)-b) pont, 19. melléklet V. A), B),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet 8.,
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1),
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdés, 2. §, 3.§, 9. §, 19. §, 21. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Ügyféltájékoztató nem létezik.
Fogalmak  (további információ) 
Rendszámtábla: A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik. A sorozatban előállított rendszámtábla: kiadására kerül sor, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelből és három számjegyből áll. Az ilyen típusú rendszámtábla követi a jármű jogi sorsát. A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása. Egyedileg előállított rendszámtábla: ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik - a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata. Az egyedileg előállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható. Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblát a jogosított más járművére a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) engedélyével átszerelheti. A rendszám egyéni jellegéről a jogosított lemondhat, ilyenkor a rendszám sorozatban előállított rendszámmá válik és követi a járművet. A rendszám egyedi jellege viszont nem szűntethető meg. Rendszámtábla pótlása: Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el. Az elveszett, eltulajdonított regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhető. A járművet ebben az esetben át kell rendszámozni. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 58. §, 53. § (1), 75. § (2), (4)
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Van lehetőség elektronikus ügyintézésre ügyfélkapun keresztül. www.magyarorszag.hu
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés