Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00032
Témakör: 
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Forgalomban tartás
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
járási (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság),valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH),
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
a közúti közlekedési nyilvántartás szerinti tulajdonos
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló rendeletben meghatározott időpontig, ha a járművet a tulajdonos az állam által nyújtott járművásárlási támogatás felhasználásával vette,
a jármű V betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátásakor
a jármű DT, CK betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátásakor
a jármű Z és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ellátásakor
a négykerekű segédmotoros kerékpárok rendszámtáblával történő ellátásakor
ha a jármű tulajdonjoga és származása hitelt érdemlően nem igazolt
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. § (5) bekezdés a)-e) pont; 49. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Meghatalmazott is. Az ügyfél azonosításra alkalmas okmányt köteles bemutatni. Ügyfél-azonosító okmánynak minősül Személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, új típusú vezetői engedély, útlevél, a kiskorú nevében történő eljárási képességet igazoló dokumentum),
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. fejezet B. pont a) alpont
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem. A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, a közlekedési igazgatási hatóságnál történő átvételre vagy a kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen vagy postai úton veheti át.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
OKMIR00028 Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
OKMIR00029 Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
OKMIR00030 Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
OKMIR00031 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása iránti kérelem
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése pótlásra irányuló kérelem nélkül
OKMIR00034 a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítására irányuló kérelem
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
OKMIR00037 Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
OKMIR00039 Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
OKMIR00040 Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000105 Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000107 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR000108 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele,
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
az adatváltozásokat igazoló okirat a törzskönyv cseréje esetén, a törzskönyv illetékének megfizetését igazoló igazolás, illetékmentes: az e címben meghatározott okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás;
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet IV. pont 2/a. alpont, Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Igen, október 1-től
Vonatkozó jogszabályhelyek:  326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
törzskönyv
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
Illeték összege 6 000 Ft.- lletékmentes a törzskönyv cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének IX. fejezet III. pont 3. alpont, IV. pont 2/a. alpont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bek b) pont, 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés, 84.§ (5) bekezdés, 2004. évi CX. törvény 82. § (2) bekezdés, 98.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés,107.§ (2) bekezdés,1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bek b) pont, 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés, 84.§ (5) bekezdés, 2004. évi CX. törvény 82. § (2) bekezdés, 98.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés,107.§ (2) bekezdés,1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés, 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nem áll rendelkezésre
Fogalmak  (további információ) 
Törzskönyv: A jármű tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármű közúti forgalomban való részvételének nem feltétele.Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármű jogszerű tulajdonosának kell tekinteni. Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok. Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 6.pont, 9.pont, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Igen, október 1-től
Kapcsolódó fájlok: 
Űrlap
ŰRLAP Törzskönyv cseréje