Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
MKEHK00002
Témakör: 
Utazásszervező és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban előírt engedélyezési, nyilvántartási és a nyilvántartásban szereplő utazási vállalkozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör
Élethelyzetek: 
Utazásszervezés
Utazásszervezés
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (3) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A Hivatal visszavonja az engedélyét annak az utazási vállalkozónak, és ezzel egyidejűleg törli a közhiteles hatósági nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki azt maga kéri.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (3) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései, illetve a (3) bekezdés a) pontja és 2. sz. melléklet 1. pontja
Jogosultak köre  (további információ) 
Az MKEH utazásszervezői és közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő vállalkozás képviseletére jogosult személye/i, vagy az általuk meghatalmazott.
Kizáró okok  (további információ) 
Aki nem tartozik a jogosultak körébe.
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
MKEH - Kereskedelmi Hatóság MKEHK00001, MKEHK00004
Ügylistában nem szereplő ügyek:
• a nyilvántartásból hivatalból való törlés,
• jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén,
• kezeli a megkereséseket, panaszügyeket.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) bekezdés, 6/G. § h) pont, 9. § (1) bekezdés
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (7) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 11. § (5) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §
Ügyintézési határidő  (további információ) 
45 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A kérelem benyújtásakor a következő adatok megadása kötelező:
• a vállalkozás azonosíthatóságára vonatkozó adatok
az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma,
az utazási vállalkozás képviseletére jogosult neve
elérhetősége
• arra vonatkozó nyilatkozat, hogy kéri az engedélye visszavonását, és a nyilvántartásból való törlését
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Igen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
• Kérelem a hatósági engedély visszavonására és a közhiteles hatósági nyilvántartásból történő törlésére vonatkozóan.
• 10.000 Ft. eljárási díj megfizetésének igazolása
• Nyilatkozatok az utazási vállalkozás tárgyévben a kérelem benyújtásának napjáig a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből befolyt ntto értékesítési árbevételének összegéről,
• Nyilatkozat az utazási vállalkozás tárgyévben a kérelem benyújtásának napjáig a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből befolyt netto értékesítésiárbevételének összegéről
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor - a vis maior esetét kivéve - elutaztatta és/vagy a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint visszafizette.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatásáról gondoskodott.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatását biztosítani tudta/tudja, képes/képes volt az utasok el-, illetve hazautaztatására. Újabb utazásokat nem bonyolít le, újabb utazásokat nem kíván szervezni.
• Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt az utazási vállalkozásnak jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-e) pontjai, 11. § (4) bekezdés
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
Az eljárásért 10.000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára, 312 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pont, 3. § (1) bekezdés; Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2)-(2a) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a) pontja és 2. sz. melléklet 1. pontja
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (3), (7), (8) bekezdés, 3. § ,4. § (1) bekezdés, 9. §, 11. § (1) bekezdés b-e), i) pontja, (4), (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdés
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 2. §, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) bekezdés c), 6/G. § 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § , 28/B. § (4) bekezdés, 29. § (2) a), 30. §, 31. §, 32. §, 36. § (1), (2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdése, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1), (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (3) bekezdése
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2)-(2a) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a) pontja és 2. sz. melléklet 1. pontja
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (3), (7), (8) bekezdés, 3. § ,4. § (1) bekezdés, 9. §, 11. § (1) bekezdés b-e), i) pontja, (4), (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdés
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 2. §, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) bekezdés c), 6/G. § 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § , 28/B. § (4) bekezdés, 29. § (2) a), 30. §, 31. §, 32. §, 36. § (1), (2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdése, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1), (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (3) bekezdése
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2)-(2a) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/utazasszerv
Fogalmak  (további információ) 
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
FORMANYOMTATVÁNY Kérelem utazási vállalkozó engedélyének saját kérésre való visszavonásához