Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése

Törzsadatok
Kódszám: 
NEPEG00026
Témakör: 
Gyermek-és ifjúságegészségügy
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) 2. § (3) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal egy megyén belül több járási hivatal járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézet területi illetékességét érinti, a szervezőknek a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét kell értesíteni, a bejelentést oda kell megtenni. Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal több megye (a főváros) területét érinti, a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervet kell értesíteni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (3) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § (2) bekezdés; A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (3) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Az ügy indítására jogosult: a táborszervező (természetes személy, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, egyház, stb.)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy NEM érinti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40. § (1) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM, adott ügyben a bejelentést az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervéhez továbbítani kell tudomásulvétel céljából
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 2. § (3) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdés
Ügyintézési határidő  (további információ) 
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők számának megjelölését írja elő a jogszabály (a gyakorlatban azonban a bejelentés során az alábbi adatokat nyújtják be: a tábort szervező adatai ( név, cím, természetes személynél lakcím, elérhetőség, ; a tábor adatai: típusa, neve, létesítmény/szálláshely neve, címe, és a táborozásban résztvevők száma.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Egyéb dokumentum becsatolását a jogszabály nem írja elő.
Eljárási költségek  (további információ) 
A bejelentéshez kapcsolódóan eljárási díj, fizetési kötelezettség nincs megállapítva
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) 2. § (3) bekezdése, egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, 4. § (1)-(2) bekezdés, 3. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdése, 40. § (1) bekezdése, 33. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) 2. § (3) bekezdése, egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, 4. § (1)-(2) bekezdés, 3. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdése, 40. § (1) bekezdése, 33. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja; a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdése
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
TÁJÉKOZTATÓ a táboroztatók részére“ a “Kapcsolódó fájlok“ fülbe csatolva
Fogalmak  (további információ) 
Táborozás szervezője: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
bejelentőlap
Bejelentés vándortáborokról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé
nyilatkozat
A gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata nyári táborozáshoz