Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
JEGYZ00610
Témakör: 
A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Üzemeltetés
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
A vásár nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezheti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
A vásár fenntartója, illetve üzemeltetője.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem JEGYZ00621
Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem JEGYZ00614
Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése JEGYZ00611
Vásár megszűnésének bejelentése JEGYZ00612
Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem JEGYZ00609
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
Ügyintézési határidő  (további információ) 
15 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
a.) a fenntartó, illetve az üzemeltető nevét, címét (székhelyét), elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
b.) a vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelmet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eljárási költségek  (további információ) 
3000 Ft illeték (általános tételű eljárási illeték). Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés és 73. § (1)-(2) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/G. § c) pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 4. § (2)-(3) bekezdés, 4. § (5)-(6) bekezdés, 8. § (1) bekezdés;
c.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
e.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/G. § c) pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 4. § (2)-(3) bekezdés, 4. § (5)-(6) bekezdés, 8. § (1) bekezdés;
c.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
e.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
a.) vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
b.) fenntartó: a vásár helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
c.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
kérelem
Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem