Új Széchenyi Beruházási Hitel

Európai uniós forrásból refinanszírozott beruházási és/vagy tartós forgóeszközhitel mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

 
A hitel összege
 • minimum 300 ezer, maximum 50 millió Ft.

Fizetendő kamat
 • változó, évi legfeljebb 9%
 • Egyéb díjak

Futamidő
 • minimum 13, maximum 120 hónap

Hitelfelvevők
 • mikro-, kis- és középvállalkozások

Sajáterő-elvárás
 • a projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a

Finanszírozható tevékenységek
 • immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök beszerzése és egyéb beruházások
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése, fejlesztése
 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve a forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is

Nem finanszírozható tevékenységek
 • más hitel, lízing kiváltása
 • üzletrész, részvény vásárlása
 • általános forgalmi adó előfinanszírozása
 • tárgyi eszköz vagy immateriális javak vásárlása tulajdonostól, tisztségviselőtől

Biztosítékok
 • szokásos bankári biztosítékok

A program kezelőszervezete
KAVOSZ

További részletes információ
A forgalmazást végző pénzügyi közvetítők honlapján.
További információ