Uniós pályázatok

A vállalkozásoknak vissza nem térítendő támogatást kínáló uniós pályázatok.

​Pályázati e-ügyintézés (PályTáj felület)

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) Pályázati e-ügyintézés (Pályázó Tájékoztató, röviden PályTáj) felülete hatékony támogatást nyújt a pályázat befogadásától kezdve a projekt végrehajtásának teljes folyamatában. 

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat a pályázókkal történő kényelmesebb és hatékonyabb kapcsolattartás érdekében három csatornán keresztül biztosítja az információkat ügyfelei számára.

​A pályázatok közreműködő szervezetei

A pályázati úton elérhető vissza nem térítendő támogatások közvetítését az úgynevezett közreműködő szervezetek végzik, ezek többek között:
 • befogadják és értékelik a pályázati dokumentációt,
 • megkötik a támogatási szerződést,
 • folyósítják a támogatást,
 • ellenőrzik a projektek megvalósulását.
A 2014-2020-as időszakban a vállalkozásfejlesztési célú pályázatok a Nemzetgazdasági Minisztérium, a szociális, oktatási és egészségügyi célú programok, melyekre esetenként vállalkozások is pályázhatnak, az Emberi Erőforrások Minisztérium alá rendelt közreműködő szervezetekhez tartoznak.
 

​Vidéki mikrovállalkozások pályázatai

Alapszabályként az olyan mikrovállalkozások, amelyek fejlesztése nem városi rangú településen valósul meg (azaz a település népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/négyzetkilométer vagy az állandó népessége nem haladja meg az 5000 főt), jellemzően a Vidékfejlesztési Program pályázatain indulhatnak. A vállalkozásfejlesztési pályázatok Településlista melléklete tartalmazza azon településeket, amelyeken az adott pályázat keretében mikrovállalkozások fejlesztései is megvalósulhatnak. 

​A pályázatok „nyitva tartása”

A vállalkozásfejlesztési pályázatokat többnyire évről évre hirdetik meg és hónapokon át elérhetők. Az agrár- és vidékfejlesztési pályázatok általában jóval rövidebb ideig, olykor csak néhány hétig vannak „nyitva”, tehát ennyi idő áll rendelkezésre a támogatási kérelmek beadására.
Az uniós pályázatokról röviden

Az Európai Unió hétéves költségvetési ciklusaihoz igazodva a tagállamok, köztük Magyarország által elkölthető fejlesztési forrásokból több százmilliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll a vállalkozások rendelkezésére. A vállalkozásoknak a támogatás elnyeréséért az időről időre megnyíló felhívások alapján pályázniuk kell.
 
A pályázatok általános jellemzőivel, az igénylés menetével kapcsolatos további ismereteket ITT talál.
 
Széchenyi 2020

A 2011–13-as időszak Új Széchenyi Tervét követi a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Széchenyi 2020 fejlesztési terv, amely a döntően uniós és részben hazai fejlesztési források felhasználását az alábbi operatív programokba sorolja be:
 
 • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)  
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)             
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)               
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)               
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)         
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)          
 • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)           
 • Vidékfejlesztési Program (VP)
 • Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
 • Közigazgatás– és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
 • Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (VKOP)
 
Vállalkozásfejlesztési pályázatok

A vállalkozások előtt megnyíló lehetőségek elsősorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) alá, ezeken belül is leginkább az együttesen közel 950 milliárd forint forrást jelentő „Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése” prioritások alá tartoznak.
 
Pályázatkeresés

A vállalkozások fejlesztését szolgáló pályázatok központi információs lelőhelye a palyazat.gov.hu honlap keresőfelülete, ahol különböző szűrőfeltételek beállításával érhetők el az aktuálisan nyitva álló pályázati lehetőségek.
 
Pályázati ügyintézés

A már befogadott pályázatokhoz kapcsolódó adatokat és ügyintézési lehetőséget a pályázati e-ügyintézés felületen lehet elérni. Pályázati Ügyintézési felület a 2014-2020-as időszakra.

Az agrár- (és vidéki) vállalkozásoknak szóló uniós pályázati lehetőségek
 
Az agrár- (és vidéki) vállalkozások részére a nem közvetlen uniós támogatások felhasználását a 2014 és 2020 közötti időszakban a mintegy 1300 milliárd forint felett rendelkező Vidékfejlesztési Program határozza meg. A vidékfejlesztés fókuszában a következő hét évben az alábbi területek állnak:
 • kertészet és állattenyésztés (technológia- és eszközbeszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság),
 • élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc (hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc),
 • vízgazdálkodás (vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás),
 • helyi gazdaság (helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben).
 
A pályázati lehetőségeket (az úgynevezett EMVA pályázatokat, utalva a forrást biztosító EU-alap elnevezésére) a Vidékfejlesztési Minisztérium hirdeti meg rendeleti úton.
 
Pályázatkeresés

A pályázati lehetőségek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján ITT  érhetők el az EMVA jogcím kiválasztásával.