Vállalkozásfejlesztés Magyarországon

A vállalkozásfejlesztés fő célja a vállalkozások teljesítményének, versenyképességének és hatékonyságának javítása.

A vállalkozások kategorizálása

A vállalkozások besorolását A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szabályozza. A vállalkozás létszáma, árbevétele, valamint tulajdonosi struktúrája együttesen határozzák meg, hogy melyik vállalkozási kategóriába esik.
 
  Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat
Létszám (fő) 10 50 250
Árbevétel (millió euró) 2 10 50

A létszámra és az árbevételre vonatkozó feltételek mellett ahhoz, hogy egy vállalkozás mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüljön, az is szükséges, hogy az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot.
Mi minősül vállalkozásnak?

Minden olyan, önálló piaci kapcsolatokkal rendelkező gazdálkodó szervezet, amely tevékenységét profitorientáltan végzi. Magyarországon mintegy 570 ezer társas vállalkozás működik. Több mint 99 százalékuk mikro-, kis- vagy középvállalkozás.

Sikeres és növekvő vállalkozások

A hazai vállalkozások negyede gyorsan növekszik és sikeres. Ezek mind az alkalmazottak száma, mind a reálárbevétel növekedése szempontjából kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Jellemzőik:
 
  • motivált (tehát nem kényszerből) vállalkozók alapítják őket valamely kedvező piaci lehetőség kiaknázására,
  • fókuszáltan, jellemzően 2-3 tevékenységi körben tevékenykednek,
  • regionális vagy nemzetközi szinten is jelen vannak,
  • főként más vállalkozások számára értékesítik termékeiket, szolgáltatásaikat,
  • gyakran cégcsoportok, vállalkozói hálózatok tagjai,
  • beruházási és innovációs tevékenységük átlag feletti,
  • jelentős részük indul a vállalkozásfejlesztési és közbeszerzési pályázatokon, illetve hiteleket vesz fel.


A fejlesztéspolitika és a vállalkozásfejlesztés

Az állam a fejlesztéspolitikán keresztül határozza meg az ország fenntartható fejlődését szolgáló célokat és rendeli hozzájuk a szükséges eszközöket. A fejlesztéspolitika egyik kiemelt területe a vállalkozásfejlesztés. A vállalkozások és különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások a gazdasági versenyképesség és a foglalkoztatás szempontjából alapvető fontosságúak.

A vállalkozások fejlődését az állam többfajta eszközzel igyekszik támogatni. A szabályozási jellegű beavatkozások az általános gazdálkodási környezet formálásán keresztül mindenkire hatnak. Ide tartozik:
 
  • a dereguláció: a felesleges, értelmét vesztett, elavult állami szabályozások, eljárások hatályon kívül helyezése, egyszerűsítése vagy korszerűsítése,
  • az adminisztratív terhek csökkentése: a vállalkozói szektort érintő államigazgatási ügyintézés egyszerűsítése az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartásával,
  • a kiszámíthatóság növelése: a vállalkozások hatékony működéséhez szükséges jogbiztonság, áttekinthetőség erősítése.

Közvetlen beavatkozások, vállalkozásfejlesztési programok. Ezek a legtöbb esetben mikro-, kis- és középvállalkozásokat juttatnak finanszírozáshoz, pályázati úton, feltételekhez kötötten. Ilyenek