Vállalkozói kompetenciák

Egy vállalkozás sikerének nemcsak külső, a körülmények és lehetőségek által meghatározott feltételei vannak, hanem a vállalkozó személyéhez kapcsolódó belső, emberi tényezői is. A vállalkozói kompetenciák alatt azon személyes tulajdonságokat értjük, amelyek képessé teszik a vállalkozót elképzelései megvalósítására. Aki sikeres üzletet kíván építeni, annak e kompetenciákat minél teljesebb mértékben el kell sajátítania.
A vállalkozói kompetenciákat sokféleképpen le lehet írni, összetevőkre bontani, fontossági sorrendet felállítani az egyes elemek között. Abban azonban egyetértés van a szakemberek között, hogy a sikeres vállalkozók személyiségében vannak közös elemek.

A vállalkozói kompetenciák összetevőiEgyrészt a sikeres vállalkozók magukban hordoznak közös viselkedési formákat, személyes tulajdonságokat, emberi hozzáállásukban megfigyelhető jegyeket. Ilyen például az optimista életszemlélet, az eltökéltség a saját célok elérése tekintetében, a kudarcok feldolgozásának és a kockázatokkal való együttélésnek a képessége, az alapvető üzleti etikai szabályok szerinti viselkedés.

Másrészt személyes készségeik, képességeik szintje kiemelkedő a lehetőségek felismerésében, mások meggyőzésében, saját ötleteik és elképzeléseik kommunikálásában, a munkatársak összefogásában és elkötelezetté tételében, az útmutatás és a karizmatikus irányítás tekintetében, a feladatok tervezésében és szervezésében. Nincs olyan sikeres vállalkozó, aki ne rendelkezne magas szintű értékesítési képességekkel és az ahhoz szükséges kommunikációs, meggyőzési és tárgyalási készségekkel.

Harmadrészt ismerik a vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó jogi, pénzügyi szabályokat, és vállalkozásuk területén alapos, sokszor egyedülálló szaktudással rendelkeznek.

Mindezek a fent felsorolt ismeretek, tulajdonságok és képességek együtt alkotják a vállalkozói kompetenciákat és – sokszor kis szerencsével is párosulva – vezetnek az óhajtott sikerhez.

Hiteles véleményeket vállalkozói sikertényezőkről ITT, illetve többek között a Miniszterelnökség vállalkozói pályázati forrásokat népszerűsítő oldalán talál.

Európai kitekintésben hasznos vállalkozói tippeket az évről évre megrendezésre kerülő Európai KKV Hét kiadványaiban megjelenő vállalkozói portrékból kaphat. A portrék legfrissebb kiadása innen tölthető le.

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése

A sikeres vállalkozók nem születtek üzletembereknek, nem a génjeikkel hozták magukkal a sikerhez nélkülözhetetlen kompetenciákat. Mindegyikükben erősen él a vágy, hogy elképzeléseiket megvalósítsák, ezért keményen dolgoznak a kompetenciák elsajátításáért. Minden szükséges ismeret megtanulható, a személyes készségek, képességek fejleszthetők. Nagy kitartással és figyelemmel még a személyes alapbeállítódásokon is lehet változtatni.

Vállalkozóként fontos, hogy tisztában legyünk erősségeinkkel és tudatosan fejlesszük hiányzó vagy gyengébb kompetenciáinkat. A fejlesztéshez a célok, illetve az időbeni és anyagi lehetőségek figyelembevételével különféle eszközök állnak rendelkezésre. Ilyenek a
 
  • gyakorlati kompetenciákat fejlesztő, rövidebb tréningek (pl. vezetői, tárgyalási, értékesítési, prezentációs és kommunikációs kompetenciák fejlesztésére);
  • személyre szabott támogatást és fejlesztést biztosító vállalkozói mentorálás vagy coaching;
  • az egymástól való tanulást, információ- és tapasztalatcserét támogató vállalkozói klubok, kamarai rendezvények;
  • új ismeretekhez, specifikus tudáshoz és információkhoz való hozzáférést biztosító tájékoztatók és szakmai rendezvények, kiállítások, tanfolyamok, távoktatási formák (e-learning);
  • hosszabb időtartamú, képesítést nyújtó (pl. OKJ-s képzés, felsőfokú alap-, illetve mesterképzés) oktatási programok, amelyek gyakran a kompetenciafejlesztést a saját vállalkozás fejlesztésére irányuló projekt megvalósításába ágyazzák bele.

Hasznos források a fejlesztési formákhoz
 
Különböző kötetlen szakmai rendezvények
 
  • A Magyar Nemzeti Kereskedőház segíti üzletember-találkozók szervezését, külföldi kiállításokon, szakvásárokon való bemutatkozást. Az aktuális rendezvényeikről ITT olvashat.
  • A Horizont 2020 program pályázati keresőportál honlapjáról aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről is lehet értesülni.
  • Vállalkozói reggeli nők számára.